תנ"ך - ספר איוב פרק יט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים