תנ"ך - איוב פרק יט פסוק י - יתצני סביב ואלך ויסע כעץ תקותי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...