תנ"ך - איוב פרק יט פסוק כ - בעורי ובבשרי דבקה עצמי ואתמלטה בעור שני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...