תנ"ך - ספר איוב פרק ב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים