תנ"ך - ותאמר לו אשתו עדך מחזיק בתמתך ברך אלהים ומת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...