תנ"ך - איוב פרק כ פסוק כד - יברח מנשק ברזל תחלפהו קשת נחושה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...