תנ"ך - שלף ויצא מגוה וברק ממררתו יהלך עליו אמים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...