תנ"ך - איוב פרק כ פסוק כח - יגל יבול ביתו נגרות ביום אפו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...