תנ"ך - כחלום יעוף ולא ימצאוהו וידד כחזיון לילה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...