תנ"ך - ספר איוב פרק כא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים