תנ"ך - איוב פרק כא פסוק ל - כי ליום איד יחשך רע ליום עברות יובלו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...