תנ"ך - ספר איוב פרק כב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים