תנ"ך - איוב פרק כב פסוק י - על־כן סביבותיך פחים ויבהלך פחד פתאם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...