תנ"ך - איוב פרק כב פסוק יז - האמרים לאל סור ממנו ומה־יפעל שדי למו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...