תנ"ך - איוב פרק כב פסוק ב - הלאל יסכן־גבר כי־יסכן עלימו משכיל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...