תנ"ך - איוב פרק כב פסוק כה - והיה שדי בצריך וכסף תועפות לך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...