תנ"ך - איוב פרק כב פסוק ז - לא־מים עיף תשקה ומרעב תמנע־לחם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...