תנ"ך - ספר איוב פרק כג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים