תנ"ך - איוב פרק כג פסוק יג - והוא באחד ומי ישיבנו ונפשו אותה ויעש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...