תנ"ך - איוב פרק כג פסוק טו - על־כן מפניו אבהל אתבונן ואפחד ממנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...