תנ"ך - איוב פרק כג פסוק ד - אערכה לפניו משפט ופי אמלא תוכחות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...