תנ"ך - ספר איוב פרק כד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים