תנ"ך - איוב פרק כד פסוק ה - הן פראים׀ במדבר יצאו בפעלם משחרי לטרף ערבה לו לחם לנערים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...