תנ"ך - איוב פרק כו פסוק יב - בכחו רגע הים ובתובנתו ובתבונתו מחץ רהב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...