תנ"ך - איוב פרק כו פסוק ה - הרפאים יחוללו מתחת מים ושכניהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...