תנ"ך - ספר איוב פרק כז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים