תנ"ך - איוב פרק כז פסוק טו - שרידו שרידיו במות יקברו ואלמנתיו לא תבכינה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...