תנ"ך - איוב פרק כז פסוק ב - חי־אל הסיר משפטי ושדי המר נפשי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...