תנ"ך - איוב פרק כז פסוק כב - וישלך עליו ולא יחמל מידו ברוח יברח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...