תנ"ך - ספר איוב פרק כח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים