תנ"ך - ספר איוב פרק כט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים