תנ"ך - איוב פרק כט פסוק א - ויסף איוב שאת משלו ויאמר: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...