תנ"ך - איוב פרק כט פסוק י - קול־נגידים נחבאו ולשונם לחכם דבקה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...