תנ"ך - איוב פרק כט פסוק יז - ואשברה מתלעות עול ומשניו אשליך טרף:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...