תנ"ך - איוב פרק כט פסוק כ - כבודי חדש עמדי וקשתי בידי תחליף:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...