תנ"ך - איוב פרק כט פסוק כג - ויחלו כמטר לי ופיהם פערו למלקוש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...