תנ"ך - ספר איוב פרק ג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים