תנ"ך - יגאלהו חשך וצלמות תשכן־עליו עננה יבעתהו כמרירי יום:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...