תנ"ך - הלילה ההוא יקחהו אפל אל־יחד בימי שנה במספר ירחים אל־יבא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...