תנ"ך - ספר איוב פרק ל

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים