תנ"ך - איוב פרק ל פסוק יג - נתסו נתיבתי להותי יעילו לא עזר למו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...