תנ"ך - איוב פרק ל פסוק יט - הרני לחמר ואתמשל כעפר ואפר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...