תנ"ך - איוב פרק ל פסוק ז - בין־שיחים ינהקו תחת חרול יספחו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...