תנ"ך - איוב פרק ל פסוק ט - ועתה נגינתם הייתי ואהי להם למלה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...