תנ"ך - איוב פרק לא פסוק יח - כי מנעורי גדלני כאב ומבטן אמי אנחנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...