תנ"ך - איוב פרק לא פסוק ב - ומה חלק אלוה ממעל ונחלת שדי ממרמים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...