תנ"ך - ספר איוב פרק לג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים