תנ"ך - ספר איוב פרק לד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים