תנ"ך - לכן׀ אנשי לבב שמעו לי חללה לאל מרשע ושדי מעול:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...