תנ"ך - רגע׀ ימתו וחצות לילה יגעשו עם ויעברו ויסירו אביר לא ביד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...